Skip Navigation Links

På en særdeles velbesøgt generalforsamling, +40 deltagere, var et af punkterne på agendaen valg af ny formand og valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter 6 år på posten havde Christian Munck meddelt at han ikke ønskede at fortsætte

Anders Bertram Mikkelsen ville gerne stille op som formandskandidat, og ridsede i den forbindelse nogle områder op som han gerne vil stille sig i spidsen for bliver udviklet, E-cykling, MTB satsning, hvordan kan vi knække ”alderskurven” ? og øget satsning på sociale medier.

Anders blev herefter enstemmigt valg til formand.

Udover formandsposten var to bestyrelsesposter på valg. Begge ønskede genvalg og samtidig ville Sine Konge Jensen gerne stille op til valg af bestyrelsesmedlem.

Efter de afgivne stemmer var talt op kunne der sættes navne på den nye bestyrelse, se foto, fra venstre til højre:Niels Riis, Helene Eriksen, Brian Sjællænder, HC, Klaus Møller, Anders Bertram (ny formand) og Sine Konge Jensen


Seneste nyheder

Vores sponsorer